KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE

Zarząd Pellet Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błaszkach informuje, że strony internetowe https://www.pelletenergy-pl.com/ i https://pelletenergypl.com/, na której oferowane są do sprzedaży produkty Pellet Energy nie są stronami Spółki. Strony te zostały podrobione przez nieustalone osoby w celu wyłudzania przedpłat na pellet. Wszelkie dane Spółki Pellet Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błaszkach są ujawnione na stronach bezprawnie. Sprawa została zgłoszona właściwym organom i aktualnie trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawców podszywania się pod naszą Spółkę.

Wszystkie osoby, które dokonały jakichkolwiek wpłat na podstawie faktur proforma wystawianych przez osoby prowadzące w/w strony internetowe prosimy o zgłaszanie się na Policję.

Informujemy, że jedynym prawdziwym adresem pod jakim funkcjonuje nasza Spółka jest https://www.pelletenergy.pl/ 

 

MESAGGIO-IMPORTANTE

Il consiglio di amministrazione di Pellet Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością con sede a Błaszki informa che il sito web https://www.pelletenergy-pl.com/ e anche la ditta https://pelletenergypl.com/ , sul quale sono proposti i nostri prodotti Pellet Energy non sono autorizzati alla vendita da parte della nostra Società. Questo sito è stato contraffatto da persone non conosciute al fine di ottenere anticipi per l’acquisto di pellet.

Tutti i dati di Pellet Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością con sede legale a Błaszki e divulgati sul sito sono illeciti.
Il caso è stato segnalato alle autorità competenti e sono attualmente in corso le attività per identificare gli autori che hanno clonato i dati della nostra azienda.

Tutte le persone che hanno effettuato pagamenti sulla base di fatture proforma emesse dalla persona che gestisce il suddetto sito web, si prega di segnalare alla Polizia.

Si prega di notare che l'unico vero indirizzo in cui opera la nostra azienda è https://pelletenergy.pl/.

 

ANNOUNCEMENT - WARNING

The Management Board of Pellet Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Błaszki (Poland) informs that the websites https://www.pelletenergy-pl.com/ and https://pelletenergypl.com/, where Pellet Energy products are offered for sale, are not part of Pellet Energy based in Błaszki. These pages were forged by undetermined persons in order to obtain advance payments for pellets.

All data of Pellet Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Błaszki provided on these pages are not true and false. The case has been reported to the competent authorities and activities are currently underway to identify the perpetrators of our company.

All persons who have made any payments on the basis of proforma invoices issued by persons running the above-mentioned websites are asked to report to the Police.

Please be advised that the only real address at which our company operates is https://www.pelletenergy.pl/

Pellet Energy Sp. z o.o.

ul. Polna 29

98-235 Błaszki 

Kontakt

tel.: +48 797 990 012

e-mail: info@pelletenergy.pl

Pellet Energy Sp. z o.o. jest producentem ekologicznego paliwa stałego – pelletu z międzynarodowymi certyfikatem jakości EN plus A1 (marka Gold)